PHÒNG ĐƠN

123214125

Giá niêm yết : 350.000đ đã bao gồm thuế VAT Miễn phí vé ăn sáng và nước lọc đặt tại phòng Giảm ngay 10% khi đặt phòng qua Website

PHÒNG ĐÔI LOẠI 1

1e12e3

Giá niêm yết : 350.000đ đã bao gồm thuế VAT Miễn phí vé ăn sáng và nước lọc đặt tại phòng Giảm ngay 10% khi đặt phòng qua Website

PHÒNG ĐÔI LOẠI 2

dsgsdhfsdj

Giá niêm yết : 380.000đ đã bao gồm thuế VAT Miễn phí vé ăn sáng và nước lọc đặt tại phòng Giảm ngay 10% khi đặt phòng qua Website

PHÒNG BA

11122223333

Giá niêm yết : 420.000đ đã bao gồm thuế VAT Miễn phí vé ăn sáng và nước lọc đặt tại phòng Giảm ngay 10% khi đặt phòng qua Website

PHÒNG VIP

sdgtshsh

Giá niêm yết : 600.000đ đã bao gồm thuế VAT Miễn phí vé ăn sáng và nước lọc đặt tại phòng Giảm ngay 10% khi đặt phòng qua Website

PHÒNG PRESIDENT

nguyenthu

Giá niêm yết : 2.200.000đ đã bao gồm thuế VAT Miễn phí vé ăn sáng và nước lọc đặt tại phòng Giảm ngay 10% khi đặt phòng qua Website